Mała Ceramika

Marta Kasprzyk

W 2003 roku rozpoczęłam naukę w Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. W roku 2005 uczestniczyłam w stażu uczniowskim w ramach Programu Leonardo da Vinci w Tarbes we Francji. Brałam udział w III Ogólnopolskim Plenerze Ceramicznym- Toporów 2006. W roku 2006 uczestniczyłam w Plenerze Ceramicznym w Czechach w Ostrawie.

Liceum ukończyłam w 2007 roku egzaminem dyplomowym i uzyskałam tytuł zawodowy plastyk, specjalność formy użytkowe specjalizacja ceramika. W 2012 roku obroniłam pracę magisterską i uzyskałam tytuł magistra sztuki. Obecnie pracuję w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Janowie, jako instruktor w pracowni plastycznej.

W 2007 roku stworzyłam nieformalną pracownię "Mała Ceramika", w której zajmuję się przede wszystkim ceramiką, ale również witrażem, batikiem i grafiką warsztatową. Współpracuję z placówkami oświatowymi i poza oświatowymi w całej Polsce organizując warsztaty.

mkcafe22@interia.pl

600261424